Toiminta-ajatus

Meille on tärkeää välittömän yhteyden säilyttäminen ympäröivään luontoon. Aivan yhtä keskeistä toiminnallemme on  kulttuuriperinnön suojelu. Valinnoillamme vaikutamme siihen, että toimimme luonnon ehdoilla.

Ylläpitämällä ja kehittämällä Itätalon toimintaa takaamme samalla kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan perinnön säilymisen tuleville sukupolville.

Hoidamme Itätalon elinympäristöä tavalla, joka luo myös edellytyksiä elää omavaraisesti. Periaatteemme on, että se mitä luonnosta otetaan, palautetaan myös takaisin luonnon kiertokulkuun.

Itätalo toimii yhteistyössä luonnon kanssa.