Toiminta-ajatus

Meille on tärkeää välittömän yhteyden säilyttäminen ympäröivään luontoon. Aivan yhtä keskeistä toiminnallemme on historian vaaliminen ja kulttuuriperinnön suojelu. Haluamme kulkea myötävirtaan luonnon kanssa. Valinnoillamme vaikutamme siihen, että voimme kehittää toimintaamme luonnon ehdoilla.

Haluamme siis toiminnallamme taata saaristolaisympäristön koskemattomuuden. Monimuotoinen ja lumoava ympäristö avautuu Itätalon vierailijalle kaikessa kauneudessaan vastuullisen ja luontoa kunnioittavan toiminnan kautta.

Ylläpitämällä ja kehittämällä Itätalon toimintaa vastuullisesti takaamme samalla kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan perinnön säilymisen tuleville sukupolville.

Hoidamme Itätalon elinympäristöä tavalla, joka luo edellytyksiä elää omavaraisesti. Periaatteemme on, että se mitä luonnosta otetaan, palautetaan myös takaisin luonnon kiertokulkuun.

Itätalo toimii yhteistyössä luonnon kanssa.