Kehittäminen

Perinteikkään Itätalon suunnitelmat kumpuavat historiasta ja ammentavat tarkoitustaan muuttuvasta maailmasta. Tulevaisuus rakentuu kulttuuriperinnön säilyttämisen sekä ympäristövastuullisuuden ympärille. Arvopohjaan perustuva verkottuminen,  suunnittelu sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen mahdollistavat hankkeen etenemisen. Rakennussuojelun ehtojen täyttyminen on ollut edellytys uusien rakennuslupien saamiselle. Aiheista enemmän otsikoiden alla.