Rakennussuojelu

Itätalo suojelukohteena

Varsinais-Suomen maakuntakaava

Merkittävät rakennetun ympäristön ryhmäkokonaisuudet (srr)
Seutukunta: Vakka-Suomi
Kunta:Kustavi
MKNROsrr 4003
KOhteet: sr 4004
Alue: sra 4003
Ryhmä: Vanha kylätontti
Kylä: Kaurissalo
Kuvaus: Vanha kylätontti Itätalo-niminen talo liki samalla paikalla kuin vuoden 1692 kartassa. Entinen Herman Flemingin rälssitalo, joka vuoden 1912 isojaossa jaettiin Itätaloon ja Pukkilaan. Päärakennus 1800-luvulta, useita talousrakennuksia 1800-luvulta. SU-4. RKY 1993, 65.
Arvotus: Valtakunnallinen
X: 3188474
Y. 6738124
Status: VMKY 1993-2009 alueella

Seutukaava

Itätalo on vahvistettu vuonna 1985 seutukaavassa SU-4 -suojelukohdeeksi.

Museovirasto

Museoviraston RKY 1993 -luettelossa Kustavin Kaurissalon Itätalo on merkittynä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuurihistorialliset ympäristöt.
Muita kustavilaisia kohteita ovat:

  • Isonkarin majakka ja luotsiasema
  • Kustavin kirkko
  • Lypyrtin kulttuurimaisema
  • Suuri postitie ja Etelä-Vartsalan kylä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.