Pähkinänkuoressa

Ajatuksia ja aikomuksia

Nykyisessä ulkoistetussa elämäntavassa moni asia on ajateltu valmiiksi puolestamme. Monet tärkeät seikat on jätetty samalla ikäänkuin huomiotta tai irroitettu asiayhteydestään. Kestämättömien toimintatapojemme myötä elämää ylläpitävät luonnontalouden järjestelmät häiriintyvät. Heijastaako luomamme yhteiskunta, johon auttamattomasti itse kuulumme, omaa sisäistä tilaamme?

Kulje myötävirtaan luonnon kanssa

Varsinkin teollistuneet yhdyskunnat toimivat usein irrallaan eivätkä ole tasapainossa luonnon ekosysteemien kanssa. Luonnon kanssa vastavirtaan kulkeminen vaarantaa elämälle tärkeitä prosesseja. Onkin tärkeää, jos näennäisesti pienissäkin asioissa tiedämme tai tunnemme tekevämme oikein ympäristöämme kohtaan. Kun lisäksi yhteytemme luontoon voimistuu, meidän herkkyytemme ja kunnioituksemme alkavat ohjata valintoja.

Kriisi on mahdollisuus

Huoli luonnosta, talouden suistuminen, eläimille aiheuttamamme turhat kärsimykset tai uudenlaiset terveysongelmat saavatkin monet kysymään: Miten toteutan kestävää ja joustavaa tapaa omassa elämässäni? Miten ylläpidän omaa tasapainoani ja löydän oman terveyteni? Mitä voin tehdä paremman huomisen puolesta?

Hyvinvointi luo yhteistä hyvää

Jokaisen oma hyvinvointi ja terveys ovat avainasemassa ja ne heijastuvat myös yhteiskuntamme tilassa. Hyvinvointia ja terveyttä rakentamalla ehkäisemme samalla sairauksien syntyä.

Kantatilan uudet palvelut säilyttävät perinnön

Luomalla Itätaloon uutta elinkeinoa taataan samalla kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan perinnön säilyminen tuleville sukupolville.

Luomme edellytyksiä omavaraisuudelle

Kehitämme elinympäristöä tavalla, joka luo edellytyksiä elää omavaraisesti periaatteella: Se, mitä luonnosta otetaan, palautetaan takaisin kiertoon. Oikeita energialähteitä ja viljelymenetelmiä käyttämällä, yhteistyössä luonnon kanssa toimien, hyödytämme kaikkia.

Ekoarkkitehtuuri huomioi kokonaisuuden

Olemme sitä mieltä, että kauniin ja koko ihmistä koskettavan elinympäristön suunnittelu huomioi kokonaisuuden. Paikan henkeä kunnioittaen vanhan ja uuden rakentamisen sekä luonnon välistä tasapainoa haetaan ekoarkkitehtuurin keinoin. Pyrimme hyödyntämään luonnon omia toimintoja vastavuoroisesti ja ilman liiallista väliintuloa. Kokonaistaloudellisuus on perusta rakennushankkeelle. Arkkitehtuurin tärkeä merkitys korostuu erityisesti hyvinvointia tarjoavan ympäristön suunnittelussa. Sillä voidaan vaikuttaa paitsi ulkoisiin puitteisiin myös henkiseen hyvinvointiin.

Itätalon palvelut

Tarjoamme majoitusta, kurssi- ja juhlatiloja ja monenlaista hyvää myös kotiin vietäväksi.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.