Luontaisterapia-ala

Yleistä taustaa

Tässä tekstissä käsitellään yleisellä tasolla niitä ydinkysymyksiä, joihin Itätalon ympäristön ja sen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja tavoitteet pohjautuvat. Erityisen tärkeänä pidetään ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa nyky-yhteiskunnan terveydenhoidon kriisiytymisen aikana. Luonnonmukaisten hoitojen ohella korostetaan myös ympäristön ja asumisen sekä muuttuvan yhteiskunnan roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Luonnonmukainen terveydenhoito

Kiinnostus luontoa, luontoelämyksiä ja hyvinvointipalveluita kohtaan on kasvamassa kaikissa yhteiskunta- ja ikäryhmissä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Luonnonmukaiset hoitomuodot lisäävät suosiotaan ihmisten kiireisen ja stressaavan arjen tasapainottajina sekä kehon että mielen kannalta. Ne ovat kysyttyjä paitsi tukihoitona niin myös ”loppuun palamisen” ja sairastumisen ennaltaehkäisyssä. Itsehoitoja ja tasapainon hallitsemista opetellaan yhä enemmän. Uusia hyvän olon hoitoloita perustetaan myös jatkuvasti.

Monissa Euroopan maissa luontaishoidolla sekä kylpyläkulttuurilla on vakiintunut asema terveydenhoidossa. Ruotsissa on kymmeniä terveyskoteja (hälsohem), eli pienimuotoisia hoitoloita, ja lisäksi useita hoitolatyyppisiä maatiloja. Yksilöllisten hoitojen ohella luonnonmukainen ravinto on tärkeä osa terveyskoti-tyyppistä toimintaa, samoin luontoympäristö ja ulkoilu. Vastaavantyyppisillä suuntaviivoilla toimivia loma-, kulttuuri-, ja terapiakeskuksia löytyy Euroopasta useita. Tällaisten paikan kulttuuri- ja luontoperintöön integroituvien, usein alun perin juuri pienistä maatilayksiköistä kumpuavien kohteiden kysyntä on lisääntymässä. Suomessa toimii tällä hetkellä useita täydentävän terveydenhuollon palveluihin erikoistuneita maatilakohteita ja hoitoloita sekä vaihtoehtoiseen koulutukseen erikoistuneita opistoja.

Omaan hyvinvointiin ja laadukkaisiin, luonnonmukaisiin hoitoihin liittyvä matkailu on nyt vahvassa kasvussa. Suomalaisille matkailuyrityksille on avautunut tilaisuus, joka voidaan hyödyntää osaavalla tuotteistamisella.

Luontaisterapia-ala Suomessa

Yli miljoona suomalaista käyttää jotakin täydentävää hoitomuotoa oman terveytensä kohentamiseksi. Suomen Luontaisterveyden Liitto (SLTL) on aktivoinut toimintansa ja lähtenyt voimakkaasti kampanjoimaan luontaisten hoitomenetelmien ja terveempien elämäntapojen puolesta. Liiton tavoitteena on kerätä kaikki alasta kiinnostuneet ihmiset ja tieto yhteen, jotta luonnonmukaisten hoitomenetelmien saatavuus virallisten lääketieteellisten hoitojen rinnalla olisi turvattu.
SLTL hakee parhaillaan projektirahaa Raha-automaattiyhdistykseltä hankkeeseen, jolla selvitetään täydentävien-vaihtoehtoisten (CAM) –hoitojen käytön laajuutta ja parantumiskokemuksia Suomessa.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto on luontaisterapia-alan kattojärjestö, joka pyrkii parantamaan luontaisterapiapalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta sekä kouluttautuneiden hoitajien asemaa. Se on täsmentänyt terapeuttien koulutusvaatimukset, luonut rekisteröintijärjestelmän jäsenterapeuteille ja yhdistyksille sekä toimii yhteistyöelimenä päätöksentekijöihin. LKL:n hyväksymillä koulutetuilla luontaisterapeuteilla on liiton vaatima vähimmäiskoulutustaso.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän keväällä 2008 selvittämään vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita. Sekä Maailman terveysjärjestö WHO että EU suosittavat, että jäsenmaiden tulisi sisällyttää luontaishoidot omaan terveydenhoitojärjestelmäänsä.

Uudempia artikkeleita

arthttp://yle.fi/uutiset/vaihtoehtohoidot_saavat_tiedemaailman_kiihtymaan__oikeita_parannuskeinoja_vai_taytta_petosta/8364136ikkeleita

 

Ravinnon ja rakentamisen merkitystä niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvointiin tarkastellaan seuraavissa kirjoituksissa.

Ravinto, terveys ja ympäristö

Lue lisää

Ekoarkkitehtuuri

Lue lisää

Leena M. Alanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.