Kevyen toipilashoidon markkinakatselmus

Jatkohoito -tyyppinen toiminta ja sen tarve ovat kasvamassa julkisen sektorin resurssipulan seurauksena. Potilaat joutuvat usein jättämään sairaalahoidon hyvin aikaisessa vaiheessa. Lisääntyneen päiväkirurgian hoitoajat ovat myös lyhyitä. Vaikka kotiutettava ei olisi varsinaisen sairaalahoidon tarpeessa, toipumisaika on kuitenkin täynnä liikkumista ja fyysistä rasitusta koskevia rajoitteita, joista varsinkin yksinasujilla on usein hankalaa selvitä yksin. Oma koti voi olla sellainen, ettei kuntoutus ja toipuminen ole siellä mahdollista. Tilastokeskuksen mukaan yli 30 % Suomen yli 30-vuotiaista asuu yhden hengen talouksissa ja tuen tarvetta on myös kotiuttamisen jälkeen.

Yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden piirissä tehtyjen kyselyjen mukaan myös pitkäaikaissairaat ovat tiedustelleet ”lempeämpien” hoitokotien palveluita kotijaksojen vaihtoehdoksi. Näissä tapauksissa odotukset kohdistuvat usein myös hoitolan tarjoaman ravinnon ”lääkkeelliseen” puoleen. Esille on tullut myös näkökohta, että potilaat eivät osaa kysyä tällaisia palveluita, koska niitä ei ole selkeästi tarjolla. Terapeutit ja lääkärit ovat ilmaisseet, että on pula paikoista, jotka keskitetysti tarjoaisivat hyvinvointia.

Apua tarvitseville voidaan järjestää ns. kotiapupalvelu tai omaishoitaja taikka osoittaa toipilaspaikka terveyskeskuksen vuodeosastolla. Sotaveteraanien hoitoon aikoinaan tarkoitetuissa laitoksissa, kylpylöissä ja urheiluopistojen yhteydessä toimivat kuntoutuslaitokset ovat jatkohoitoa tarjoavia tahoja. Ne ovat kuitenkin isoja ja laitosmaisia ja parantumisen kannalta tärkeät ns. pehmeät arvot kuten kodinomaisuus, yksilöllisyys sekä muu henkinen ravinto voivat olla vähäisiä. Yksityiset hoitokodit ovat usein keskittyneet määrättyjen ryhmien hoitoon (vanhukset, dementiapotilaat, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat jne.). Itätalon kodinomainen ja luonnonläheinen ilmapiiri voi soveltua hyvin tulevaisuudessa täyttämään yllä mainittua, julkisen terveydenhuollon resurssipulan seurauksena syntynyttä jatkohoidon ja tukiasumisen tarvetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.