Kestävä matkailu

Matkailun ympäristövaikutuksia

Matkailu on yksi suurimmista ja kovalla vauhdilla kasvavista elinkeinoista, ja siksi senkin ympäristövaikutukset on otettava huomioon. Matkailu on massiivinen ympäristön kuormittaja. Liikenteestä, erityisesti lento- ja automatkoista syntyy hiilidioksidipäästöjä, jotka voimistavat ilmastonmuutosta. Suosittujen matkakohteiden luonto on usein lujilla. Kestävä matkailu ottaa huomioon niin matkailijan kuin kohteenkin tarpeet, kunnioittaa kohdealueen paikallisväestöä, paikallista taloutta sekä kohteen kulttuuria ja ympäristöä. Se auttaa säilyttämään kohdealueen kulttuuriperinnettä, suojelee arvokkaita luonnonalueita sekä luo työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia paikalliselle väestölle. Palveluita voidaan luonnon ja paikalliskulttuurin ehdoilla kehittää niin, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. Matkailun paine luonnonympäristöä kohtaan on pysyttävä kohteen kantokyvyn alapuolella, niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Kestävän matkailun on oltava tasapainoista ja sijoitukset pitkäkestoisia ja kauaskantoisia taaten tulevienkin sukupolvien mahdollisuudet matkailuun.

Matkailu on myös mahdollista suunnitella luonnon ja ympäristön suojelua edistäväksi. Palveluita voidaan synnyttää tavalla, joka lisää tietoisuutta siitä, miten elää ja toimia luontoa kunnioittaen.

Leena M. Alanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.