Itätalon Talonpoikaiskartano

Itätalon Talonpoikaiskartano on ollut otollinen paikka toiminnalliselle keskukselle. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas Itätalo (aikoinaan Istro) syntyi aikanaan kahden meriväylän risteykseen, jolloin siitä kasvoi jo varhaisella keskiajalla alueen kaupankäynnin ja merenkulun keskuspaikka. Talot rakennettiin taidolla puusta ja kivestä kestämään. Monisatavuotinen rakennuskanta on kuitenkin suureksi osaksi tuhoutunut. Tilasta on säilynyt eheänä 1700-1800 -luvun pihapiiri, nykyään seutukaavaliiton suojelukohde SU4.

Toiminta on muuttunut vuosisatojen saatossa ja samalla rakennusten alkuperäinen käyttötarkoitus. Vanhoja perinteitä kunnioittaen paikkaa kehitetään nykypäivän ja huomisen tarpeisiin kestävän kehityksen ajatusta ja ekoarkkitehtuuria soveltaen. Jyhkeiden rakennusten sekä karun ja monimuotoisen luonnon muodostama kokonaisuus on uuden suunnittelun lähtökohta.

Nykyinen Itätalon omistaja on hoitanut tilaa 2000-luvun alusta lähtien suurella huolella. Aktiivisen viljelyn päättyminen 1900-luvun loppupuolella ja rakennusten jääminen vaille käyttöä oli edistänyt maa- ja vesialueiden myymistä sekä arvokkaiden rakennusten rappeutumista niin, että jopa niiden täydellinen tuhoutuminen on ollut pelättävissä. Kiinteistöosakeyhtiön tähänastinen toiminta onkin ollut pakko keskittää pääasiassa toimenpiteisiin rakennuskannan rappion pysäyttämiseksi, lähinnä päätalon palovahinkojen, Flemingin metsästysmajan ja väentuvan korjaamiseen sekä ympäristön raivaamiseen ja siistimiseen.

Laaja pohjatyö selvityksiä, suunnitelmia ja viranomaispäätöksiä on saatu aikaan pihapiirin siivoamisen ja rakennusten kunnostusten ohessa. Varsinainen toiminta näissä puitteissa on vielä kesäaikaan painottuvaa. Vuokraamme tiloja eri tarkoituksiin, eri tasoista majoitusta on tarjolla ympäri vuoden.

Toiminnallamme on tilausta ja se on laajentumassa. Itätalon piiriin lukeutuu useita henkilöitä ja joukko ammatinharjoittajia, joilla on samankaltaisia myönteisiä visioita tulevaisuudesta. Omavaraisuuteen kehittyvä keskus tarjoaa puitteita ja mahdollisuuksia elinkeinon harjoittamiseen ja itsetoteutukseen luonto- ja puutarha-alan, ravitsemusalan, rakentamisen, taiteiden, käsityön tai sosiaalisten ja hoitoalojen parissa. Luomalla Itätaloon uusia palveluita ja elinkeinoa taataan samalla rakennusperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Ympärivuotinen toiminta edellyttää kuitenkin korjaus- ja täydennysrakentamista.

Etenemme tyvestä puuhun. Samalla kun luomme huomista, huolehdimme siitä, että jo olemassa olevia resursseja hyödynnetään. Tämä tarkoittaa jatkuvaa vanhan rakennuskannan ylläpitoa ja tilojen hyödyntämistä eri tarkoituksiin.

Pitkän tähtäimen hankkeen tulee saada juurtua luonnollisesti ympäristöönsä. Hyvin suunniteltu systeemi on luonnon ekosysteemien tavoin vuorovaikutuksellinen ja tarvitsee vähän ulkopuolista väliintuloa ja ylläpitoa.

Tavoitteemme on

  • luoda uutta elinkeinoa nykypäivän ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.
  • taata kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan perinnön säilyminen tuleville sukupolville.
  • täydentää alueen palvelutarjontaa ja tasata kausivaihtelua..
  • elinympäristö, joka luo edellytyksiä omavaraisuuteen sekä elää ja toimia luonnon monimuotoisuutta säästävällä tavalla.
  • suunnitella taloudellinen ympäristö myös yritystoiminnan tukemiseksi.
  • kannattava liiketoiminta

synnyttää palveluita tavalla, joka

  • edistää hyvinvointia ja terveyttä
  • vahvistaa luontosuhdetta
  • lisää taitoja liikkua ja selviytyä luonnossa
  • kasvattaa tietoisuutta siitä, miten tämän päivän ihminen voi elää ja toimia yhteistyössä luonnon kanssa.

Yritys

Liiketoimintaa harjoittaa Istro Hyvinvointi Oy pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Itätalon kiinteistössä. Vuokranantaja ja kiinteistön omistaja on Kiinteistöosakeyhtiö Itätalo Kustavi.

Yrittäjille vuokrataan tiloja tuolivuokraperiaatteella.

 

Lue lisää…