Hankkeen tulevaisuudennäkymiä

Hyvinvointimatkailun kysynnän kasvu

Toiminta pohjautuu sille näkemykselle, että kiinnostus ja arvostus luontoa, ympäristöystävällisyyttä sekä hyvinvointipalveluita kohtaan on kasvamassa. Suuntaus on maailmanlaajuinen, joten kysymys ei ole paikallisesta ja hetkellisestä mielijohteesta tai heilahduksesta. Tiedotusvälineet ovat uutisoineet, miten hyvinvointimatkailussa on potentiaalia juuri Suomessa. Arktisesta hyvinvoinnista ennustetaan jopa suomalaisten valttia. On esitetty, että suomalainen hyvinvointimatkailu voisi rakentua juuri luontoyhteydelle, saunakulttuurille, innovatiivisuudelle ja luonnonmateriaalien käyttöön hoidoissa ja palveluissa. Onkin oikea aika kehittää korkeatasoista, paikallista, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelukonseptia ja toiminta-ajatusta vastaavaa ympäristöä sekä erottua siinä edelläkävijänä. Hankkeen luonne kokonaisuudessaan täydentää jo sinänsä sopivalla tavalla myös Kustavin asemaa tunnettuna lomailu- ja matkailupakkakuntana, jolla on Suomen olosuhteissa pitkät perinteet.

Kustavin Itätalossa liikkeellelähtö tapahtuu vaiheittain, ja hankkeen edetessä tavoitteille avautuu uusia näkymiä koko ajan. Toiminnan järkevä suunnittelu, laajentaminen ja aikataulujen laatiminen ovat edellyttäneet/edellyttävät viranomaispäätöksiä. Tältä pohjalta mahdollistuu siirtyminen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja voidaan lähteä neuvottelemaan tarkemmin hankkeen rahoittajien, rahoitusorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maaseutuasumisen uusi tuleminen

Itätalo tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia maaseutuasumiseen kevyin kustannuksin siirtolapuutarhan tapaan (käytössä venelaituri, sauna, työpaja, viljelypalsta). Kiinnostus varsinkin yksinasujilla, etä- ja  luovan työn tekijöillä, työrauhaa tarvitsevilla tai eläkeläisillä on viettää aikaa lähempänä luontoa, mutta samalla yhteisöllisessä ja palveluja tarjoavassa ympäristössä. (Aiheesta myöhemmin lisää).

Lue lisää…